Product:
Dimensions:
Volume:

Vepo Cheese hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen wij u in dit privacy statement uit welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Vepo Cheese N.V., gevestigd aan de Beneluxweg 1, 2411 NG te Bodegraven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29025756. Vepo Cheese N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen wij persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Vepo Cheese account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Vepo Cheese persoonsgegevens?

Vepo Cheese verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, personen die producten of informatie afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Vepo Cheese. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst; 
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt; 
 • onze website bezoekt (cookies);
 • bij of voor ons werkzaam bent; 
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 
 • een zakelijke relatie heeft met Vepo Cheese; 
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Vepo Cheese kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 
 • schriftelijke correspondentie; 
 • per e-mail; 
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Welke persoonsgegevens verzamelt Vepo Cheese?

Vepo Cheese verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
 • bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Vepo Cheese bestelt);
 • (interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.VepoCheese.com, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice). 

Op basis van welke grondslag verwerkt Vepo Cheese persoonsgegevens?

Vepo Cheese verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar medewerkers en met klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen, af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Vepo Cheese verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Vepo Cheese. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Vepo Cheese haar klanten betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Vepo Cheese persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Vepo Cheese persoonsgegevens?

Vepo Cheese verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst tussen Vepo Cheese en haar medewerkers;
 • het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Vepo Cheese en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
 • het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
 • het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
 • het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
 • het uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Vepo Cheese beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen wij het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Vepo Cheese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of de overeenkomst, of wanneer Vepo Cheese hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Vepo Cheese hen voorschrijft (middels een overeenkomst). Vepo Cheese verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Vepo Cheese en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Vepo Cheese is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Vepo Cheese maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Vepo Cheese hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Vepo Cheese neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Vepo Cheese neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Vepo Cheese heeft haar locaties en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en locaties wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Vepo Cheese bewaart camerabeelden maximaal 60 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Vepo Cheese via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Vepo Cheese N.V. 
T.a.v.: Directiesecretariaat
Postbus 10 
2410 AA Bodegraven

Of u kunt een e-mail richten aan: privacy@vepocheese.com

Vepo Cheese streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Vepo Cheese met uw persoonsgegevens om gaat? Uiteraard helpen wij u graag verder met de afhandeling van de klacht. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via één van de hierboven genoemde gegevens.

Wijzigingen privacy statement

Vepo Cheese behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.vepocheese.com.

 

Laatste update verricht op: 19 juli 2018