Product:
Dimensions:
Volume:

Algemeen

De gegevens op deze website over Vepo Cheese zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd worden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Vepo Cheese. Vepo Cheese heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie op deze websites.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en logo’s zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Vepo Cheese. Het is niet toegestaan deze website, of enig onderdeel hiervan, te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vepo Cheese.

Toepasselijk recht

Alle rechten worden voorbehouden. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.