Certificeringen Certificeringen

Certificeringen

Kwaliteit is onze prioriteit

Bij Vepo Cheese is kwaliteit een belangrijk begrip dat in al ons handelen een rol speelt.

Om kwaliteit op een continu hoog niveau te kunnen garanderen wordt gewerkt volgens het kwaliteitssysteem waarin onze processen en procedures zijn vastgelegd. Dit kwaliteitssysteem wordt continu gemonitord en indien nodig worden verbeteringen doorgevoerd door het Quality Assurance team.

Door opleiding van onze medewerkers stimuleren we dat ze het controleren van producten en processen goed uitvoeren en meedenken over verbeteringen. Zo wordt de voedselveiligheid van onze producten geborgd en gegarandeerd.

Externe controles door de overheid (COKZ) en certificerende instanties (IFS, Skal en halal) tonen aan dat wij aan alle eisen voldoen om hoogwaardige en voedselveilige producten af te leveren.

Heeft u nog vragen over ons kwaliteitsbeleid?
Stuur ons een e-mail QA@vepocheese.com

Marieke Kapteijn
Manager QA

Kwaliteitscertificaten
Locaties Bodegraven (snijden en portioneren) en Oudewater (raspen).

Ethische bedrijfsprincipes
Zorgen voor onze wereld en onze mensen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bij Vepo Cheese zorgen wij niet alleen goed voor onze eigen medewerkers en onze omgeving, wij gaan partnerships aan met bedrijven die onze ethische principes evenaren. Zo dragen wij met elkaar bij aan een steeds betere wereld. Niet alleen voor nu, maar ook voor alle volgende generaties.