Duurzaamheid Duurzaamheid

Duurzaamheid

Op weg naar een duurzame toekomst

Al sinds 1920 zijn wij een kaasfamilie. Van traditionele kaashandel uitgegroeid tot specialist in het rijpen, versnijden, raspen en verpakken van (half)harde kazen. Je kunt dus wel stellen dat wanneer wij het over kaas hebben, we het hebben over alles wat ons lief is en wat ons iedere dag drijft nieuwe grenzen op te zoeken. 

Het is deze zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en vooruitgang die tot onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, Vepo Forward, heeft geleid. Maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, de eiwittransitie en het gebruik van plastic zijn niet te missen. Deze thema’s raken Vepo Cheese. Want, trots als we zijn op ons product, we zijn ons bewust van de impact van kaas, verpakkingen en onze bedrijfsprocessen op klimaat en milieu.

Met Vepo Forward introduceren we een strategie voor duurzaam ondernemen. Innovatie en samenwerking met leveranciers en klanten is een belangrijke drijfveer om onze ambities gericht op 2030 te realiseren. Aan de hand van vier strategische pijlers nemen we verantwoordelijkheid en pakken we onze rol als producent, als ketenpartner en als werkgever.

Onze duurzaamheidspijlers

Duurzaam assortiment

Gezond en duurzaam geproduceerd assortiment

Al 100 jaar zijn wij bezig met kaas. Een prachtig product, maar ook één die duurzamer zou kunnen zijn. Kaas heeft namelijk een flinke impact op het klimaat. Dit komt door CO2 -emissies die ontstaan in de productieketen van koe tot kaas.

 

Circulaire verpakkingen

Verpakkingen verminderen, hergebruiken en recyclen

Wij leveren onze producten wereldwijd in verschillende vormen en verpakkingen. Maar: veel pakjes en zakjes betekent ook veel plastic. Een materiaal dat na gebruik direct bij het afval belandt, en in sommige gebieden ook bij kan dragen aan het probleem van de ‘plastic soep’.

 

Klimaatneutrale organisatie

Reductie energieverbruik, duurzaam transport en afval verminderen

In Bodegraven en Oudewater worden onze producten gemaakt. Het productieproces verbruikt niet heel veel energie, maar de CO2-emissies die ontstaan willen we zoveel mogelijk verlagen. Bovendien kunnen we in het verduurzamen van onze eigen locaties snel stappen zetten.

Veiligheid & Welzijn

Een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving

Zonder medewerkers geen kaas. Daarom werken we continu aan een veilige, persoonlijke en betrokken werkomgeving.

Veiligheid staat bewust op de eerste plek: al onze medewerkers moeten hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen.

Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG’s (Sustainable Development Goals)

Vepo Cheese wil bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen worden ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd en richten zich op een duurzame en inclusieve wereld in 2030.

We hebben SDGs gekozen waar we met ons product en vanuit onze bedrijfsprocessen het meeste impact kunnen maken.

Lees meer