Onze duurzaamheidspijlers Onze duurzaamheidspijlers

Onze duurzaamheidspijlers

Duurzaam assortiment

Gezond en duurzaam geproduceerd assortiment

Al 100 jaar zijn wij bezig met kaas. Een prachtig product, maar ook één die duurzamer zou kunnen zijn. Kaas heeft namelijk een flinke impact op het klimaat. Dit komt door CO2 -emissies die ontstaan in de productieketen van koe tot kaas.

Als verpakker zijn wij een schakel in deze keten en is onze rol beperkt. Toch willen we aan dit thema werken. Maar ook het verlagen van de CO2-voetafdruk van kaas draagt hieraan bij, de transitie naar meer plantaardig voedsel speelt een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering.

Als ketenpartner zoeken we de samenwerking met leveranciers en klanten op om ons assortiment uit te breiden met kazen en plantaardige alternatieven met een kleinere klimaat-impact. Duurzaamheid gaat ook om gezondheid. Daarom werken we ook aan het uitbreiden van het assortiment met gezondere kazen, bijvoorbeeld alternatieven met minder zout of vet.

Circulaire verpakkingen

Verpakkingen verminderen, hergebruiken en recyclen

Wij leveren onze producten wereldwijd in verschillende vormen en verpakkingen. Maar: veel pakjes en zakjes betekent ook veel plastic. Een materiaal dat na gebruik direct bij het afval belandt, en in sommige gebieden ook bij kan dragen aan het probleem van de ‘plastic soep’.

Dat zien we graag anders. En aangezien kaas verpakken ons vak is, kunnen wij hier een verschil maken. Het liefst zouden we alleen nog recyclebare verpakkingen gebruiken, maar juist bij kaas is dit niet zo makkelijk: de voedselveiligheid en houdbaarheid moeten altijd in orde zijn, en daardoor is niet iedere verpakkingssoort mogelijk.

Natuurlijk kijken we vooral naar wat wel kan. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met het verminderen van verpakkingsgewicht en het verhogen van ‘mono’-materiaal, wat beter te recyclen is. Het doel? In 2025 willen we een circulaire verpakkingsoplossing aan kunnen bieden aan onze klanten.

Klimaatneutrale organisatie

Reductie energieverbruik, duurzaam transport en afval verminderen

In Bodegraven en Oudewater worden onze producten gemaakt. Het productieproces verbruikt niet heel veel energie, maar de CO2-emissies die ontstaan willen we zoveel mogelijk verlagen. Bovendien kunnen we in het verduurzamen van onze eigen locaties snel stappen zetten.

Dat betekent onder andere meer groene stroom. En dat we op den duur steeds meer stroom zelf willen opwekken met zonnepanelen. Nu is dat al 25 procent. Verder staat het verduurzamen van onze machines en ons wagenpark op de agenda.

Ook werken we aan het afval dat ontstaat in ons productieproces, zoals plastic en karton. Aandachtspunten zijn het optimaal scheiden en zoveel mogelijk verminderen van afvalstromen. Met deze inspanningen streven we naar een klimaatneutraal productieproces in 2030.

Daarnaast zullen we veel aandacht besteden aan het slimmer en duurzamer inrichten van de logistieke processen. Al ons transport heeft namelijk een grote CO2-voetafdruk. Intern kunnen we onze transportplanning optimaliseren om het aantal transportbewegingen te verminderen, maar moderne vrachtwagens die op duurzame brandstoffen rijden spelen de grootste rol. Daarom willen we in samenwerking met onze logistieke dienstverleners groen op weg.

Veiligheid & Welzijn

Een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving

Zonder medewerkers geen kaas. Daarom werken we continu aan een veilige, persoonlijke en betrokken werkomgeving.

Veiligheid staat bewust op de eerste plek: al onze medewerkers moeten hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. Zo kunnen onze mensen met elkaar werken aan een mooi kaasproduct van hoge kwaliteit.

Ook het creëren van een fijne en inspirerende werkomgeving waar iedereen kan leren en groeien staat hoog op de agenda. Gezondheid en geluk zijn daarbij belangrijk, want alleen als mensen goed in hun vel zitten, zijn zij duurzaam inzetbaar.