SDG’s (Sustainable Development Goals) SDG’s (Sustainable Development Goals)

SDG’s (Sustainable Development Goals)

Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen

Vepo Cheese wil bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen worden ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd en richten zich op een duurzame en inclusieve wereld in 2030.

We hebben SDGs gekozen waar we met ons product en vanuit onze bedrijfsprocessen het meeste impact kunnen maken.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17 richt zich op effectieve (internationale) publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

Deze SDG raakt de ketenrol die Vepo Cheese speelt op de duurzaamheidsonderwerpen, met name daar waar ketensamenwerking van cruciaal belang is, zoals in het verduurzamen van ons assortiment, van verpakkingen en logistiek.

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 concentreert zich op de transitie naar een circulaire economie met minder afhankelijkheid van grondstoffen. Het streven is efficiënter gebruik te maken van grondstoffen (waaronder hoogwaardig hergebruik van materialen), en het aanmoedigen van reductie en hergebruik van afval. Ook het verminderen van voedselverspilling is hier onderdeel van.

Deze SDG raakt het kernproces van Vepo Cheese, waar het gebruik van (plastic) verpakkingen een groot deel van uitmaakt.

Waardig werk en economische groei

SDG 8 richt zich onder andere op het duurzamer en efficiënter maken van economische groei, met aandacht voor innovatie, ondernemerschap en milieu, gemeten aan de hand van onder andere BBP, grondstoffenefficiëntie en uurloon van werknemers.

Deze SDG sluit aan bij de financiële groei, werkgeverschap en verduurzaming van Vepo Cheese.

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7 focust op energiezekerheid, verduurzaming en energie-efficiëntie. In Nederland is de energiezekerheid groot. Daarom wordt in Nederland gericht op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Deze SDG betreft Vepo Cheese’s eigen energieverbruik en raakt het verduurzamen van transport.